Akupunktur er en del af Traditionel Kinesisk Medicin (TCM), som går tusinder af år tilbage.

Tankegangen bag akupunktur er, at der i kroppen strømmer en energi, som kaldes ’qi’ (livsenergi). Energistrømmen foregår i en række baner, som kaldes meridianer. Sygdom og ubalance i kroppen kan opstå, hvis energistrømmen blokeres og energien ikke kan flyde frit.

Meridianerne når ud til huden ved en række punkter på kroppen. Disse punkter kaldes akupunkturpunkter. Ved at stikke nåle i udvalgte punkter påvirkes energien i kroppen og blokeringer i energistrømmen fjernes.

Hvordan foregår behandlingen:

  • 1. behandling med akupunktur indledes med en samtale, hvor der bliver lavet en journal
  • Udfra de symptomer og gener du har, tilrettelægges en individuel akupunkturbehandling og et behandlingsforløb aftales
  • Akupunkturnålene, som er tynde sterile engangsnåle, placeres i akupunkturpunkter, som er udvalgt efter dine symptomer
  • Nålene sidder typisk 25-30 min. Det er vigtigt, at du slapper godt af under behandlingen og der vil være mulighed for at lytte til afslappende musik
  • Ved de efterfølgende behandlinger bliver der vurderet og justeret på nålene, også ud fra din egen oplevelse af, hvordan behandlingen har virket på dig
  • Jeg har altid kun en person til behandling af gangen. Du vil på den måde være sikret fortrolighed i trygge rammer.